عسل ۲۴ کوهی 1750 گرم (کارتن)

عسل ۲۴ کوهی 1750 گرم (کارتن)

محصول کوهی 1750 گرم - بصورت کارتن

مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®uiif: 
  مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®uiif: