بسته انواع عسل 650 گرمی

بسته انواع عسل 650 گرمی

در این بسته 12 ظرف عسل ۲۴ طبیعی به شرح ذیل را با 252,000 تومان تخفیف استثنایی خریداری می کنید:

  • شش ظرف عسل طبیعی 650 گرمی از نوع کوهی - 
  • شش ظرف عسل طبیعی 650 گرمی از نوع ممتاز -