عسل کوهی 350 - لیمیتیوم

عسل کوهی 350 - لیمیتیوم

نسخه لیمیتد ادیشن (Limitium™ LIMITED EDITION ) یا تولید محدود (نوعی عسل کوهی خاص با تعداد آنزیمهای زنده و خواصی بیشتر از حالت معمول - این یک سری بسیار خاص از این نوع محصول کوهی در 5 سال گذشته می باشد که به تعداد بسیار محدود بدست می آید و خاصیت شاخص آن (بسیار بیشتر از حد انتظار) تقویت قوا و حس جنسی مصرف کننده آن می باشد) - قیمت فعلی این محصول به مدت محدود می باشد.

همه محصولات لیمیتیوم بعلت آنزیمهای زنده دیاستاز دارای ظاهری کریستالیزه می باشند. که این مساله برای اشخاصی که اطلاعی از دلیل آن ندارند ممکن است غیرعادی به نظر برسد ولی در حقیقت همان نقطه قوت این محصولات می باشد.


عسل کوهی با نام تجاری عسل 24 نه تنها پاس کننده سخت گیرانه ترین استانداردهای غذایی جهان می باشد بلکه در تمامی موارد با فاصله بسیار زیادی از استانداردها بالاتر می باشد. یعنی این محصول به حدی با کیفیت می باشد که استانداردهای معمولی را براحتی در تمام کشورها پاس می نماید.

مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®Uiif:
مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®uiif: