عسل کوهی 350 - لیمیتیوم

عسل کوهی 350 - لیمیتیوم

نسخه لیمیتد ادیشن (Limitium™ LIMITED EDITION ) یا تولید محدود (نوعی عسل کوهی خاص با تعداد آنزیمهای زنده و خواصی بیشتر از حالت معمول - این یک سری بسیار خاص از این نوع محصول کوهی در 5 سال گذشته می باشد که به تعداد بسیار محدود موجود است و خاصیت شاخص آن (بسیار بیشتر از حد انتظار) تقویت قوا و حس جنسی مصرف کننده آن می باشد) - تخفیف این محصول به مدت محدود می باشد و بعد از کاهش موجودی احتمال افزایش قیمت این محصول وجود دارد و بعد از پایان موجودی امکان عرضه مجدد آن تقریبا وجود نخواهد داشت.

مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®Uiif:
مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®uiif: