عسل ۲۴ ممتاز 350 گرم (کارتن)

عسل ۲۴ ممتاز 350 گرم (کارتن)

 
عسل 24 ممتاز - کارتن 24 عددی
مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®uiif:
مقایسه محصولات عسل طبیعی (محصولات با برند ™ASAL24) بر طبق شاخص ®uiif: